Φωτεινές επιγραφές
SAUMON ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
Υλικό: Επιγραφή Μονής Όψης & Γράμματα. Inox - Plexi-glass. Φωτισμός με LED