Επιγραφές plexi-glass
ABBOTT LABORATORIES HELLAS
Υλικό: Plexi-glass με Αυτοκόλλητο Βινύλιο Διαφόρων Χρωμάτων
Διάσταση: Διαφόρων Διαστάσεων