χάραξη ταυτότητας
ΕΝΘΥΜΙΟ
Χάραξη: Κειμένου σε Στρατιωτική Ταυτότητα.