ανάγλυφο σχέδιο
3D ΣΧΕΔΙΟ
Κατασκευή: Ανάγλυφο Σχέδιο σε Ειδικό Υλικό για Παραγωγή.